Ερώτηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης σχετικά με το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ερώτηση στη Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε η περιφερειακή παράταξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ (ΟΠΛ) σχετικά με την επικαιροποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιφέρειά μας. Η ύπαρξη πολλών βιομηχανικών μονάδων υψηλής επικινδυνότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στην Δυτική Είσοδο της πόλης, η σταδιακή αύξηση αυτών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ερώτηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης σχετικά με το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.